Sample Image
Wsunął się do wieży Danai _przybrawszy postać deszczu złotego.
Ze dwora Dyany uwiódł nimfę _Kalisto, _którą potem Juno przemieniła w niedźwiedzicę, równie iak i iey syna _Arkasa.
_Oboje Jowisz umieścił w liczbie konsellacyy niebieskich: powiadają, że Kalisto iest wielką niedźwiedzicą a Arkas małą.
Pod postacią _Amfitryona _króla Tebów, oszukał _Alkmenę żonę tego Monarchy, z którey miał sławnego Herkulesa.
, _Naresztę w postaci orła porwał Ga nimedesa synu Trosa, króla troiańskiego.
Włożył na niego obowiązek nalewania nektaru na mieyscu Hebe córki Junony, a bogini młodości, która pełniąc swóy obowiązek upadla; przez co pobudziła do śmiechu mieszkańców
Olimpu. Poetowie mówią, że Jowisz z całym swoim dworem mieszka na wierzchołku góry między Tesssaliią i Macedonią.
A dla dania wyobrażenia o potędze tego boga, powiadaią: że za zmarszczeniem, iego brwi drży całe przyrodzenie.
_Ambroży a _była pokarmem, a nektar był napoiem bogów; tego bydź pozbawionym, było dla nich naywiększą karą. A dość było skosztować, aby zostać nieśmiertelnym.
Dąb Jowiszowi był poświęcony, bo on pierwszy nauczył ludzi karmienia się żołędzia. Las Dadoński iemu był poświęcony, którego drzewa wydawały wyroki.
Wyobrażają władcę bogów siedzącego na tronie okazałym, i wyższym od tronów innych nieśmiertelnych. Na głowie nosi koronę, w ręku trzyma piorun; u nóg ma orła.
_Peryfas _król Ateński przemieniony był w tego ptaka, z przyczyny, ie ku niemu lud był do tego stopnia przywiązany, iż mu cześć bożka oddawał; za co go Jowisz o mało piorunem
nie zabił; iednak przestał na przemieniu go w orła, o potem, przyiął do łaski.
W bitwie, którą wydał Saturnowi, zawiedziony od _Kandala _i _Atlasa_, wielkich oszustów, obiecuiących mu dopomagać, obudwóch przemienił w bociany, ze wszystkiemi Cerkopami ich
towarzyszami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>