Sample Image

Częstokroć przychodził Jowisz na ziemię W celu doświadczania śmiertelnych.
Znaydował się u _Lykaona _króla Arkadyi, który chcąc się przekonać, czy w rzeczy samey miał u siebie na mieszkaniu boga, traktował go drgaiącemi prawie członkami zabitego
posła, który mu woynę zapowiadał. Jowisz rozgniewany przemienił w wilka tego okrutnego króla, a pałac iego w perzynę obrócił.
Obaczymy ieszcze surowiey ukaraną bezbożność T_antala._
Nagrodził_ Hyreusza_, który go podrużującego z Neptunem i Merkurym z ludzkością przyiął.
_Baucis _i _Filemon _za swą pobożność otrzymali nagrodę, tym sposobem: Jowisza podróżującego nie chciał przyiąć żaden z mieszkańców pewnego miasta, kiedy ci dway
małżonkowie dali mu u siebie schronienie. Wszyscy owi ludzie zatopieni zostali, iedna tylko chatka Filemona była rachowana i przemieniona w kościół, którego dozór im poruczono.
Zadali razem umrzeć co też i otrzymali: bo przyszedłszy do nadzwyczajnej starości, gdy razu pewnego byli u drzwi, kościoła; Filemon uyrzał Byucydę przemienioną w lipę, a ona
swego męża przemienionego w dąb.
Jowisz przemienił w gwiazdy _Cefala _i _Prokrydę; _ta zazdrosna o męża, który chodził codziennie do pewnego lasku; poszła za nim cichaczem i ukryła się w krzaki: usłyszawszy
zaś wymówione imię niewiasty wzruszona uczyniła mały szelest_, Cefalus _myśląc, że się źwierz znaydował w tem mieyscu, puścił dziryt, a zamiast dzikiego zwierza zabił własną
swą żonę, i z rospaczy, tymże dzirytem życie sobie odebrał.
JUNONA.
Junona była córką Saturna i Cybeli; Jowisz aby ią podeyśdź przemienił się w małą ptaszkę, lecz gdy mu się to nie udało, wszedł z nią w ślubne związki, czego potem
żałował. Wesele było wspaniałe, iedna tylko nimfa _Chelone _nie chciała się na nim znaydować, a za to, że źle mówiła o nowym małżeństwie, została przemieniona w żółwia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>