Sample Image
_Pandory_, _i Polytechnus _iey mąż, za chlubę, ii się lepiey kochają, iak Jowisz z Junoną, ściągnęli na siebie gniew bogini.
Ta na ukaranie zesłała im myśl rozłąki, która potem stała się dla nich przyczyną wielkich nieszczęść.
_Pygas _królowa pigmeyczyków, narodu łokieć tylko wzrostu mającego, za porównywanie się z żoną króla bogów, została przemieniona w żurawia, i stała się nieubłaganą
nieprzyiaciółką swych poddanych zawsze przeciw żurawiom uzbrojonych.
_Lizyppa_, _Ifione_, i _Ifianasse _córki _Pretusa, _które miały się za tak piękne iak Juno, zarówno doświadczyły iey zemsty.
Natchnęła ie bowiem takim obłąkaniem, że chodziły po polach, sądząc się bydź w krowy przemienionemi.
_Melampus _uleczył ie, każąc im pić wodę, w klórey zmieszał ciemierzycę, potem zaślubił sobie _Ifianassę.
_
Junona nie przestała prześladować Herkulesa, familiię At_amasa _i Trojańczyków.
Przemieniła w bociana _Antygony _córkę _Laomedona, _za to że się miała za równą iey w piękności.
'
Rozgniewana na nimfę_ Echo_, zesłała na nię kare powtarzania ostatnich sylab wyrazów, które usłyszała.
Ta nieszczęśliwa umarła z żalu, ubolewając nad śmiercią _Narcyza_; przemieniona została w skałę nie tracąc własności, powtarzania ostatnich sylab usłyszanych wyrazów.
Juno przełożona była nad małżeństwami, i nad połogami, w tym razie dają iey nazwisko _Lucyny._
Kiedy ią wyobrażają iako _Junonę Lucynę, _trzyma w ręku długi kiy i dziecię.
Grecy pod tą postacią iey poświęcali mak i dyktant kreteński.
Wyobrażają ią na wozie pawiami ciągnionym, z iednym z tych ptaków przed sobą.
Trzyma w ręku berło, a na głowie ma koronę.
Tęcza która daje się widnieć nad nią, iest to _Irys _córka _Taumasa, _poprzedzająca Junonę, przemieniona za to, że zawsze dobre przynosiła nowiny.
Zwyczaynie poświęcano iey baranka i krowę. Ofiarnicy byli w bieli ubrani.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>