Sample Image

Καλλιοπη imie ma od καλλός piękność i όψ głos_, _to jest: od. piękności głosu.
Μελπομενε: tak nazwana od słowa μελπείν_ _toiest.: od śpiewania.
Θαλεια nazwana od Θαλλειν_ _kwitnę.
Θαλλια znaczy takoż ucztę lub biesiadę uroczysty, to było szlachetnego i wspaniałego oblicza, laurami uwieńczona, trzyma w prawey ręcę trąbę, a w lewey xiegę, lub sztylet
i kartę zwiniętą, dla oznaczenia przez to czynności historycznych.
Kalliope Muza poezyi epiczney, ma na głowie złotą koronę ubrana iest w girlandy, z temiż co Klio własnościami_; _dla rozróżnienia iey od siostry, u nóg leży Illiada i Odyssea
Homera, i Eneida Wirgiliusza.
Melpomena przełożona nad tragedyą, w iedney ręce trzyma czarę trucizną napełnioną, a w drugiey sztylet lub berło.
Naypiękniey ubrana, obuta w koturn, na czole
-----------------------
powodem niektórym, że tey muzie przyznawali, iż była nad biesiadami przełożona, i od tego tey_ _imie Wywodzili.
Ευτερπε tak nazwana od ευ i τέρπω, dobrze lub mi le cieszę.
Ερατο. Muza ta wzięła imie od έρως miłość.
Ουρανια od ούρανός co znaczy niebo.
Ποηομνια ma imie od πολλής ύμνήσεως od mnogości pieniow, albo od πολυμνητές bardzo wysławioney, albo nareszcie od πόλλής μνίας wyborney
pamięci.
Τερπψιχορε. Imie ma od τέρπω cieszę, i εχορός kok taniec, platanie, tojest: tańcem rozweselająca.
_Nota tłumacza._
ma korony.
Postawa iey wprawdzie szlachetna, lecz smutna i surowa.
Talia przeciwnie z twarzy wesoła, bluszczem uwieńczona, na nogach ma obuwie z rzemyków, w iedney ręcę trzyma maskę, ub kijek pasterski; czasem sierp; ponieważ ią maią za
przełożoną nad naukami wieyskiemi; lecz ona szczególniey uważana iest iako muza komedyi.
Euterpe przełożona nad poezyą pasterską.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>