Sample Image
Bogini dla zemszczenia się tey zniewagi, zesłała odyńca, który pustoszył kray tego Xiążęcia.
Złączono się dla zamordowania straszydła, a _Ałalanta _córka króla arkadyi pierwsza cios mu zadała.
_Meleager _syn _Altei_
ofiarował tey xięźney głowę uciętą odyńcowi: stryiowie iego rozgiewani, że on otrzymał pierwszeństwo, chcieli zatrzymać tę głowę dla Atalanty, lecz
zostali pozabiiani od Meleagra. Parki w momencie iego urodzenia wrzuciły głownię do ognia, mówiąc: _póty źyć będzie to dziecię, póki się ta głownia nie spali.
_Altea czemprędzey wyięła ią z płomieni i zgasiwszy schowała, lecz rozgniewana na syna za zabicie iey braci, wrzuciła w ogień fatalną głownię, do którey życie syna było
przywiązane. Meleager czuł okrutny ogień poźeraiący iego wnętrzność, w miarę gorejącey główni.
Zginął nareszcie w naysroższych męczarniach, a Altea z rozpaczy zabiła się po śmierci syna. Siostry tego, nieszczęśliwego zostały przemienione w kury.
_Akons _młodzieniec szczególney piękności przybył do Delos, dla uczynienia ofiar; pokochał _Cydypę, _lecz ona mu nie była wzajemną.
Młodzieniec napisał na kuli te słowa: _Akonsie! przysięgam na Dyanę, ze niczyią nie będę iak twoią.
_Cydypa podięła ią, a przeczytawszy co było napisano, nie myśląc o tem obowiązała się.
Ale ilekroć chciała wyiść za mąż, doświadczyła zawsze gorączki przeświadczywszy się zaś, ze to była kara bogów, zaślubiła _Akonsa.
_
Dyana przemieniła w źrzódło nimfę _Egerą.
_Numa Pompiliusz drugi król rzymu udawał, iakoby z tą nimfą częste miewał rozmowy o ułożeniu praw, dla dania im większey u ludu powagi.
Wyobrażaią Dyanę Zwyczaynie ubraną, po myśliwsku, z włosami w tyle rozpuszczonemi, lub maiącą na czole miesiąc zamiast korony.
Siedzi na wozie ieleniami ciągnionym, z kołczanem na plecach, i z łukiem w ręku; przy niey z boku leży pies, który podobnie iak i odyniec; iey był poświęcony.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>