Sample Image
Wulkan przyjęty do nieba, wybudował swemu oycu pałac miedziany, za co Jowisz dał mu obowiązek nalewania nektaru bogom, lecz niezgrabność iego wszystkich rozśmieszyła, a obowiązek
ten oddano _Hebei.
_
Maluią Wulkana z dużą brodą, z rozczochranemi włosami, w ubiorze krótkim, sięgaiącym tylko kolan, z kowalską czapką na głowie, trzymaiącego w iedney ręce młot, a w drugiey
obcęgi.
Zdaie się bydź rzeczą dziwną, ze naypięknieysza bogini, iaką była Wenus, miała męża Wulkana nayszpetnieyszego z bogów. To stało się tym sposobem.
Bogowie uczynili śpisek przeciw Jowiszowi, da którego przyłączyła się Junona, za co srodze była ukarana.
Przykazano bowiem Wulkanowi, aby ią zawiesił w powietrzu, i aby, przywiązał do iey nóg dwa kowadła, skuwszy iey ręce w tył złożone, złotemi łańcuchami.
Lecz kiedy przeszedł Jowiszowi pierwszy zapęd gniewu, chciał ią, lecz nie mógł uwolnić, a Wulkan nie chciał tego uczynić, aż pod warunkiem, że mu będzie Wenus oddana za żonę.
Nie wiele wskórał
na swoim wyborze, gdyż żaden mąż nie był nad niego nieszczęśliwszym.
Jedyny syn, którego miał z Wenery, był _Hymenus_; utrzymuią, że i ten nie był synem iego, lecz Bachusa.
_Cekulus _miany był podobnież za syna Wulkana.
Pasterze znalazłszy to dziecię w płomieniach, przyznali, że musi bydź synem bożka ognia.
Inni utrzymuią: że brzemienna iego matka, siedząc raz przy kuźni mężowskiey, sparzona iskrą poroniła syna, któremu imie _Cekulus _dano, dla tego, że miał małe oczki.
Ten dorosłszy, bawił się rozboiami i kradzieżą.
A gdy nie mógł nakłonić towarzyszów do budowania miasta, którzy go nie mieli za syna Wulkana, wezwał bożka, a oni uyrzawszy się otoczeni płomieniami, przelęknieni, poprzysięgli
póyśdź za nim wszędzie, i bydź gotowymi na iego rozkazy.
WENERA.
Niezgadzaią sie na początek Wenery, inaczey _Cyprydą _zwaney, bogini piękności.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>