Sample Image
_Hippomeneusz _nieustraszony tem co poprzedziło, podiął się tego, a wspomagany przez Wenerę, która mu data złote jabłka uszczyknione z ogrodu Hesperyd: rzucał niemi na Atalantę,
a kiedy ta zatrudniała się ich zbieraniem, on przybiegł do naznaczoney mety, i otrzymał rękę tey, którą kochał.
Wkrótce zelżywszy kościół Cybeli, oboje kochankowie w lwów byli przemienieni.
Nieiakiś_ Glaukus _znieważaiący _cześć _Wenery, ściągnął iey gniew na siebie.
Bogini zesłała taką wściekłość na iego klacze mięsem ludzkim karmione, że go samego pożarły.
Z podobnież wielką surowością Ukarała _Propetydy _w mieście, Amatoncie mieszkające, które iey bóstwa, nie przyznawały; zesłała bowiem na nie taką bezwstydność i
bezczelność, że zakończymy życie w naywiększey pogardzie, naostatek przemienione zostały w skały.
Cerastów mieszkańców Cypru, którzy zabiiali Jowiszowi na ofiarę cudzoziemców, przemieniła w byków.
_Selimus _doświadczywszy niestałości nimfy _Argiry, _przemieniony był od Wenery w rzekę, którey wody mięszały się ze źródłem, którem niewierna iego kochanka była
przełożoną. Lecz; skoro Selimns zapomniał o tem, wody iego piiącym ie odeymowały o osobach kochanych.
KUPIDO CZYLI MIŁOSC.
Syn Marsa i Wenery, Kupido, wyobrażany bywa w postaci dziecięcia nagiego, z przepaską na oczach, i z saydakiem na plecach; trzyma w iedney ręce łuk, w drugiey pochodnię.
Uśmiech ma złośliwy, zdaje się ze wszystkich na siebie patrzących natrząsać, mówiąc każdemu: _ktokolwiek iestes; patrz_, _oto twóy pan.
_Naymnieyszy z bogów, był iednakże naywięcey mogącym.
Skoro się narodził, Jowisz przewidując złe, którego miał bydź sprawcą, radził Wenerze, aby się go pozbyła.
Lecz ta czuła matka, chcąc go zachować, kazała aby był wychowany w lasach, gdzie karmił się mlekiem dzikich bestyy.
Tam wyuczył się używania łuku, którego naprzód począł próbować na zwierzętach, a potem napadał na bogów i ludzi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>