Sample Image
_Otoczone Flegetonem, _umocnione trzema rzędami muru, zamknięte drzwiami w mocy przechodzącemi dyament, tak dalece, że sami bogowie, nie byli ie w stanie rozbić.
Niektórzy mytologowie utrzymują, że _Tartar _był pobytem bogów strąconych z nieba gdzie nie oglądali światła.
I że były drugie piekła dla złoczyńców; lecz naypowszechnieysze iest mniemanie, że wszyscy przestępcy tam byli zamknięci. Trzy.
Furye: _Alekto, Megare, _i _Tyzyfone, _mające na głowie węże zamiast włosów, trzymały zapalone pochodnie, i bicze we krwi spluskane, któremi smagały winowayców.
Tam _Ixion _przywiązany był wężami do koła nieustannie się obracającego.
Ten ośmielił się chlubić, _ie _był od Junony kochanym, i zrobił to, ie iego oyczym wpadł na gorejący żar przez zasadzkę.
Daley był_ Syzyf, _syn Eola, sławny zbóyca, który za zabicie Tezeusza został skazany na ustawiczne wtaczanie na wierzch pewney góry skały, która ciągle spadała.
_Tantal _w pośrzód wody, był miotany naynieznośnieyszem, a wiecznem pragnieniem. Drzewo nad iego głową obciążone owocami podnosiło się gdy go chciał się dotknąć.
_Flegyas_, za spalenie świątyni Apollina, przez tego boga osadzony był w Tartarze pod skałą wiszącą prawie na włosku.
Bezbożny _Salamoneusz _siadłszy na wozie, mającym koła miedziane, rozkazał się wieść po moście miedzianym, trzymając w ręku zapaloną pochodnię, dla naśladowania huku i ognia
piorunowego. Za co od Jowisza był piorunem zabity i osadzony w Tartarze.
_Danaidy _córki _Danausa _za pomordowanie swych mężów pierwszey nocy po ślubie, skazane zostały, na wieczne nalewania wody, do beczki dziurawey.
Sam oyciec był przyczyną ich zbrodni: bo uwiadomionym będąc od wyroczni, że zginie z ręki swego zięcia, przymusił ie do tego.
Nie mógł iednak mimo tey ostróżności, uniknąć srogiego losu: bo _Hypermnestra_, iedna z pięciudziesiąt Danaid ocaliła męża.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>