Sample Image
Głowę ma uwieńczonej kwiatami i ziółami, czasem blankami i wieżyczkami, co znakiem iest miast, które ona trzyma w swojey opiece.
Klucz ma w ręku oznaczający, że ziemia otwiera swe łono, dla wydania rozmaitych produktów, któremi nas obdarza.
Nakoniec; zwierzęta wóz iey ciągniony lwami otaczające, znakiem są, że ona matką iest wszystkiego, cokolwiek tylko na ziemi oddycha.
Kapłani iey nazywali się _Galli _od rzeki Gallus, którey wody, wzniecały w nich szaleństwo; _Dactyles, _dla tego, że ich było dziesięciu; iak palców, u rąk.
_Corybantes, _bo nosili kaszkiety miedziane. _Curetes _od imienia wyspy krety, na którey mieszkali. Ceremoniie tych świąt odprawowały się przez bicie w bembny, skakanie, tańczenie.
Poubierani w długie, nakształt kobiecych_, _suknie; byli podobni bardziey do pozbawionych rozumu, niż do ludzi na; cześć bogini poświęconych.
Kaleczyli się wzajemnie nożami, lub się tłukli, łbami, iak barany.
Głównieysze święta na cześć tey bogini, nazywały się _Megalesia_, to iest święta wielkiey bogini.
Obchodziły się igrzyskami tak zwanemi Megalezyyskiemi, na których zabroniono było znaydować się niewolnikom. Cały senat assystował ubrany w szaty purpurowe.
Kapłani frygiyscy, nosili z uroczystością obraz bogini, a matrony rzymskie, tańczyły przed iey ołtarzami.
Zabiiano iey na ofiarę tłustą maciorę, dla oznaczenia przez to płodności ziemskich. Sosna iey była poświęcona.
Zazdrościła nimfe _Sangarydzie_, od młodego _Atysa _nad nią sarnę przeniesioney.
Uderzenie toporu, dane dębowi, do którego życie tey nimfy było przywiązane, stało się przyczyną iey śmierci.
_Atys z _rospaczy chciał sobie życie odebrać; lecz Cybela tknięta losem nieszczęśliwego śmiertelnika, którego niezmiernie lubiła, przemieniła go _w _sosnę.
Nie mieymy tey bogini, lubo zowie się Westą, za iey córkę przełożoną nad ogniem, którey właściwie imie Westy należy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>