Sample Image
Możemy przydać, _ie _podłe pochlebstwo, które dla podobania się panom świata, przyznawało im bóztwo za życia, a po śmierci umieszczało ich w liczbie bogów, dla zachowania sobie
łaski u następców.
_Ninus _pierwszy, iak powiadają, wprowadził cześć religiyne swemu oycu _Belusowi, i _wzniósł dla niego pyszny posąg.
_Półbogami _zwą pospolicie zrodzonych z boga i niewiasty, lub z człeka i bogini.
_Bohatyrami _zaś tych, którzy wielkiemi czynami imiona swe unieśmiertelnili.
PERSEUSZ.
_Akryzius _król Argos, uwiadomiony od wyroczni, że ma zginąć z ręki wnuka, chciał tego uniknąć, i zamknął swą córkę _Danaç _w wieży miedzianey, z przedsięwzięciem
niewydania iey zamąż. Jowisz wkradł się tam w postaci deszczu złotego, to iest: przekupił stróżów.
_Akryzius _dowiedziawszy się, że D_anae _porodziła syna, rozkazał go z matką, w szczupłey łodzi, puścić na morze.
_Danae _tem ocalona z synem swym _Perseuszem, _mile została przyięta od _Polydekta _króla Seryfy. Xiążę ten zlecił Perseuszowi, aby uciął i iemu przyniósł głowę _Meduzy.
_
_Meduza _była iedną z trzech _Gorgon_; te wszystkie miały iedno oko, ieden ząb, i ieden róg, których koleją używały.
Głowy miały wężami oplecione, u ramion znaydowały się ogromne skrzydła, a u nóg i rąk miały lwie pazury. Pustoszyły wsie, i nagabały podróżnych.
_Perseusz _uciął głowę Meduzie wspomagany od Minerwy, która ma pożyczyła swey tarczy, od Merkurego i Wulkana, z których pierwszy dał mu skrzydła, a drugi miecz przez siebie
samego kowany.
Głowa ta miała własność przemieniania w kamień tych, którzy na nie raz tylko spóyrzeli, przypięta była do puklerza Minerwy.
Naypierwszy _Polydekt _doświadczył iey własności: bo Perseusz przemienił go w kamień, w momencie kiedy ten chciał zadać gwałt _Danai.
_
Udał się do _Atlasa _króla Maurytani, który będąc przestrzeżonym od wyroczni, aby unikał syna Jowiszowego, odmówił mu gościnności.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>