Sample Image
Ona to była naydawnieyszą z bóstw pogańskich, Grecy w czynieniu swych ofiar iey naypierwey wzywali.
W Rzymie ona była tak bardzo szacowana; iż na iey cześć utrzymywano nieustanny ogień, którego doglądanie poruczone było młodym panienkom Westalkami zwanym: zgaśnienie iego
przypadkowe Rzymianie poczytywali za godło wielkich nieszczęść.
Wszystkie czynności, wszelkie sprawy publiczne zawieszane były, aż póki to ognisko promieniami słonecznemi nie było zapalone.
Westalka pod dozorem którey on zgasł, żywcem była zakopywana w ziemię. Podobnymże sposobem karano te, które zgwałciły ślub czystości.
Dziesięć lat były nowicyuszkami, dziesięć na próbie, a dziesięć obowiązane trudnić się instrukcyą młodych Westalek.
Nie były przypuszczane iak tylko od szóstego do dziesiątego roku.
Oddawano im wielką cześć, tak, że ieśli która spotkała zbrodniarza prowadzonego na śmierć, miała go moc uwolnić, wykonawszy wprzódy przysięgą, że to spotkanie było
niespodziane.
Numa Pompiliusz drugi król Rzymu, wybudował kościół tym młodym kapłankom na cześć bogini Weście poświęconym.
Dla wszystkich on był we dnie otwarty, lecz żaden męższczyzna nie mógł w nim nocy przepędzić, ani w dzień wchodzić do mieszkania.
Malują Westę w postaci kobiety piękney i skromney, w bieli ubraney: trzyma w ręce prawey pochodnię lub lampę, w ręce zaś lewey, czarę, albo wazę _z _dwóma uchami.
JOWISZ.
Cybela porodziwszy bliźnięta, Junonę tylko ukazała mężowi, Jowisza zaś ukryła na wyspie Krecie, gdzie był wychowany, a na mieyscu iego położyła kamień, aby go zachować od
śmierci niechybnie nastąpić mającey. Dwie nimfy _Ida i Adrasta _miały około niego staranie. Pszczoły pierwszemi były iego karmicielkami. Koza _Amaltea _mlekiem go swoim karmiła.
_Kuretowie _czyli korybanty skakali, i bili w miedziane bembenki chcąc głos tęgo dziecka zagłuszyć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>