Sample Image
Budowa o którey mówimy złożona była z wielu galeryy tak poplątanych, że raz iedną wszedłszy, drogi nazad znaleśdź, nie można było.
Sam _Dedal _w nim był zamknięty razem z swym synem _Ikarem, _lecz przez dowcip uwolnił się z tego więzienia.
Porobił sobie i synowi skrzydła z piór woskiem spojonych, zalecając Ikarowi aby się zbyt w górę nie wznosił, ani zbyt spuszczał; żeby się nie wznosił, aby wosk promieniami
słonecznemi ogrzany nie stopniał, żeby się nie zniżał dla tego, aby pióra, które były zbyt lekkie, parą wodną przejęte, cięższemi się nie siały.
Młodzieniec zapomniał o przestrogach oyca, wzniósł się nazbyt wysoko i upadł do morza, które nazwano _Ikaryiskiem _Dedal zaleciał do Sycylii, gdzie od _Kokalusa _w wannie uduszony
został; gdyż _Minos _zagroził mu woyną, ieźli Dedala żywego lub nieżywego nie dostawi.
Przyczyna, dla którey sławny ten mechanik skrył się na wyspę Kretę, była śmierć iaką on zadał swemu synowcowi imieniem _Perdix, _który przemieniony został w kuropatwę.
,
Tezeusz żądał bydź w liczbie młodzieży ateńskiey posłaney Minosowi; przybył do Krety, gdzie podobał się _Aryanie _córce królewskiey; od niey dostał kłębek nici, którego
ieden koniec przywiązał u drzwi labiryntu, i rozwijał postępując: zabiwszy zaś Minotaura, znalazł drogę po nicicah.
Wyjechał potem wziąwszy, te która go ocaliła, razem z _Fedrą _drugą córką Minesa, Następnie zakochał się w niey, a _Aryanę _zostawił na wyspie Naxos.
Nieszczęśliwa królewna umarłaby z tęsknoty, gdyby ią Bachus nie wziął za żonę.
Wiarołomny ateńczyk płynął do Oyczyzny pełnemi żaglami, kiedy oyciec iego _Egeusz _wyglądał okrętu ze szczytu wysokiey wieży Uyrzał czarne żagle, któremi syn wyjechał z
Oyczyzny, który zapomniał przemienić ie na białe, jak się z oycem umówił. Nieszczęny starzec nie wątpił o śmierci syna, i rzucił się w morze..


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>