Sample Image

Tezeusz wsławił się nowemi dziełami.
Zabił _Skyrona_, który wrzucał do morza przechodniów, i Prokusta, który kazał kłaśdź cudzoziemców na żelaznem, łóżku, i ucinać nogi tym, co byli od niego dłuższymi,
wyciągać zaś, którzy niedochodzili miary. _Cercyon _uwiązywał podróżnych do wierzchołków nagiętych drzew wyniosłych, które podnosząc się wyrzucały nieszczęśliwych.
Tezeusz z nim podobnie postąpił.
Wszedł w ścisłą przyjaźń z _Pirytuosenu _Tessalii Królem, który zazdroszcząc iego sławie, wyzwał go na osobistą walkę: lecz skoro się zobaczyli, powzięli ku sobie wieczny
szacunek i przyjaźń. Ukarali Centaurów którzy popiwszy się pozabijali wielu Lepitów, w czasie wesela _Pirytousa _z _Hippodamiją.
_W tey rzezi zginął _Koeneus _Tessaliyczyk, który otrzymał od Neptuna dar stania się niezranionym, co Centaurowie postrzegłszy, przywalili go w lesie drzewami.
Ten przemieniony został w ptaka.
Tezeusz i Pirytous zstąpili do piekieł dla oswobodzenia Prozerpiny, Pirytous pożarty został od Cerbera, a Tezeusza zatrzymano w Tartarze, aż do owego czasu, kiedy go Herkules
oswobodził.
Tezeusz miał z królowey Amazońskiey syna imieniem _Hippolita.
_Cnotliwy ten młodzieniec wpadł w oko _Fedrze _swoiey macosze, która niemogąc go uwieśdź, oskarżyła przed mężem, iakoby on chciał iey zadać gwałt.
Łatwowierny Tezeusz prosił Neptuna aby zemścił się nad złoczyńcą.
Wysłuchał go bożek, i zesłał straszydło morskie, które wyszedłszy z łona morza przelękło tylko konie Hippolita: te uniosły go, na raffy i rozbiły wóz.
_Eskulapiusz _na proźby Dyany przywrócił życie niewinnnemu xiążęciu, _Fedra _zaś dręczona zgryzotą życie sobie odebrała. Powiadają, ie Tezeusz umarł w.
Atenach, gdzie mu mieszkańcy wystawili świątynię.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>