Sample Image

_Terezyt _nayszkaradnieyszy i naypodleyszy z Greków, nie będąc w stanie uczynić czego dobrego, pałał zazdrością ku tym, którzy się chwalebnemi czynami wsławili.
_Achilles _za poradą. _Ulissesa _przebił go sztyletem.
Sprzymierzeńcy płynąc do Troi, długo barwili w porcie Aulidy, czekając pomyślnego wiatru.
_Kalchas _pytany, odpowiedział_ że Dyana rozgniewana na Agamemnona _za zabicie ielenia iey poświęconego, żądała przelania krwi _Ifigenii, i _skoro to uczynią, otrzymają wiatr
pomyślny.
Wysłuchano wyroczni: lecz w momencie, kiedy _Kalchas ch_ciał utopić sztylet w łonie _Ifigenii_, bogini, dała na to mieysce baranka, _a Ifigenią _przeniosła do Chersonezu
Tauryckiego, i uczyniła naywyższą kościoła swojego kapłanką. Po tey ofierze Grecy rozpiąwszy żagle, szczęśliwie do brzegów trojańskich przybyli.
W podróży przebyli _Misya, _do którey weyścia zabraniał im _Telef _syn Herkulesa, sprzyjający Trojańczykóm.
Achilles zadał mu ranę, którey nic nie mogło zagoić, oprócz żelazca dzidy puszczoney.
Syn _Tetydy _nie chciał zezwolić, aby on był uleczony, lecz _Ullisses _wiedząc, _ie _obecność syna Herkulesa potrzebuią była do wzięcia Troi, wyjął, żelazo _z _dzidy _Achilla
_i posłał _Telefowi, który przy-_
łożył ie do rany, i wkrótce wyleczonym został, a przez wdzięczność przeszedł na stronę Greków.
Wkrótce nieprzyjazne czynić poczęto kroki: _Rezus _król Trącyi, niosący pomoc _Pryamowi, _po przebyciu pierwszey nocy zabitym został. Zdradliwy Trojańczyk imieniem _Dolon_,.
mający przystęp u _Ulissesa _i _Diomeda, _ułatwił sposób skradzenia koni, do. których pomyślność Troi poczęści należała.
To, miasto, lubo naymężniey bronione, rychleyby uledz musiało sile nieprzyiaciół, gdyby się nie wszczęły niesnaski między Achillem i Ągamemnonem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>