Sample Image

_Biton _i _Kleobis _odebrali słuszną nagrodę za swą pobożność ku królowey. bogów. Matka ich, kapłanka Junony, miała udać się do kościoła bogini, dla uczynienia ofiary.
Woły zawsze wóz ciągnące nie przybyły ieszcze, a Kleobis z bratem zaprzęgłszy się do woza, Sami go ciągnęli.
Kapłanka prosiła Junony, aby im dała dobro naywiększe, iakie mogą ludzie od bogów otrzymać.
Młodzieńcy zjadłszy z matką wieczerzę, poszli spać; a nazajutrz znaleziono obu wiecznym snem uśpionych.
Bogini chcąc ich uchronić od nieszczęść nastąpić mających, zapewniła im dobro, o które matka prosiła.
CERERA.
_Cerera _córka Saturna i Cybeli, iedna z żon Jowiszowych, była boginią rolnictwa.
Dla wynagrodzenia gościnności _Leliusa _króla Elenzyi, własnem mlekiem wykarmiła iego syna _Deifona: _a dla oczyszczenia go, że był śmiertelnym, kazała mu przeyść przez
płomienie, których stał się pastwą przez nieostrożność. Ceres obróciła swą łaskę na _Tryptolema _młodszego syna Leliusa.
Nauczyła: go sztuki uprawiania ziemi, dała mu wóz ciągniony smokami, i poruczyła wielka ilość zboża, aby upowszechnił na ziemi rolnictwo.
Xiąże ten doświadczył wiele przeciwności. _Lynkus _król Scytów, chcący go, zgubić, przemieniony został w ostrowidza.
Bytność tey bogini u dworu Leliusa odnosi się do epochy, kiedy szukała swey córki _Prozerpiny _uniesioney przez _Plutona.
_
Monarcha piekielny nie mogąc sobie dostać żony, dla tego, że królestwo iego było zbyt nieprzyjemne, wykradł córkę Cererze, kiedy ta zbierała kwiaty w _Ena _wiosce sycyliyskiey.
W tem mieyscu gdzie Pluton z wozem się zastanowił, utworzyło się iezioro nazwane _Averne_: ptaki które nad nim przelatywały, padały martwe do iego wód zaraźliwych.
Ceres nie wiedząc gdzie się Prozerpina podziała, zapaliła dwie pochodnie na górze Etnie, dla szukania iey wnocy. Nic nie mogło ukoić żalu tey troskliwey matki.
Długie szukania były daremne.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>