Sample Image
Nimfa _Cyana _chcąca ią uwiadomić o losie córki, przemieniona została w źrzódło od Plutona.
_Aretuza _nimfa zrzódła, którego wody wypływały z podziemnych mieszkań, uwiadomiła Cererę o mieyscu pobytu iey córki.
Lecz Prozerpina nie chciała wyyść z piekieł, kiedy matka zstąpiła lam dla iey oswobodzenia, Ceres poszła prosić o pomoc Jowisza: bóg ten rozkazał, aby Prozerpina matce była
oddaną, ieżeli nic nie zjadła w czasie swoiego pobytu w państwie Plutona. _Asfakal _utrzymywał, że zjadła siedm ziaren iabłek granatów: Ceres mszcząc się, przemieniła go w sowę.
Ptak ten należał do Minerwy i wszystko iey donosił, co się _działo _w nocy.
Nakoniec Jowisz dał wyrok, aby Prozerpina zostawała przez sześć miesięcy przy matce, a przez drugie sześć przy mężu.
Równie skłonna do gniewu iak inne boginie, Ceres nie darowała _Erezychtonowi_, który wyrąbał las iey poświęcony.
Zesłała na niego tak straszny głód, że wszystko stracił na jedzenie, nie mogąc się zasspokoić, Przedał _Metrę _własną córkę, która otrzymała od Neptuna moc przybierania
rozmaitych kształtów według woli: skoro komu była przedaną, natychmiast przybierając rozmaite postaci, wymykała się; tak, że ią oyciec coraz innym przedawał.
Mimo tego zasiłku, Erezychton nie mogąc zaspokoić dręczącego siebie głodu, nędznie życie ukończył.
Wyobrażają Cererę w postaci piękney kobiety; trzyma w iedney ręce sierp, lub pochodnię, w drugiey snopek zboża i mak, który iey dał Jowisz, aby przez sen ukoiła smutek, którego
utracona córka była przyczyną. Wyobrażają ią.
takoż z wiela, piersiami pełnemi mleka, dla pokazania, ie iest karmicielką wszystkich ludzi, zabiiano iey wieprza na ofiarę, i składano na ołtarzu pierwiastki wszystkich owoców.
Prócz tego święta _Anibarvalia _uroczyście przed zaczęciem żniwa pospólstwo obchodziło, wychodząc w pole, gdzie czyniono ofiary.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>