Sample Image
Przez długi czas wybierano na kapłanki do Delfów, panienki młode, proste, cnotliwe, urodzone w nizkim sianie, i bez żadney edukacyi; dosyć było na tem, aby mogła powtarzać
natchnienie bóstwa. Potem przybierano kobietę pięćdziesięcioletnią, ale aby była tak czystą, iak młoda panienka, na pamiątkę pierwszego postanowienia.
_Sybille _były to panny, które sądzono bydź przepowiadaczkami przyszłości. Z tych naysławnieysze: z Sardus, Eretryi, i Kumy, a szczególniey ta ostatnia.
Ona uprosiła u Apollina (który ią bardzo lubił) tyle lat, ile się może pomieścić ziarnek w garści piasku, co tez otraymała, lecz zapomniawszy poprosić go o zachowanie wieczney
młodości, przyszła do tak zgrzybiałego wieku, ze duch w niey tylko pozostał.
Mieszkała w iaskini, a skoro ią bożek natchnął, sama siebie nie czuła uniesiona prorocka, wściekłością.
MUZY.
Muzy córki _Mnemozyny _bogini pamięci i Jowisza, były towarzyszkami Apollina i mieszkały z nim na górach Pierus, Parnass, Helikon, i. Pindus, oraz na brzegach Hippokrenu i Permessu.
Żyły w nierozłącznej iedności, zawsze czyste i spokojne, daiące naysłodsze śpiewanie i czarodzieyską, wymowę, w usta tym, których lubiły.
Przypuszczone do Olimpu opiewały cuda bogów, i rozweselały dwór niebieski swemi melodyjnymi głosami.
Daią im nazwisko _dziewięciu sióstr_; każda miała sobie daną udzielna władzę. (1)
Klio.
Przełożona nad historyą, zawsze się Wyobraża w postaci młodey dziewicy,
--------------------------------
(1) Imie Muz w greckim ięzyku skądby pochodziło niemamy dokładney
wiadomości, powiadają, że muzy _αποτης Μώρεως_, to jest od wyszukiwania nazwisko otrzymały; inni wywodzą, że od wyrazu hebrayskiego _Muzar, _znaczącego naukę.
Zastanówmy się nad imieniem, każdey z nich w szczególności:
Κλειω _Klio _ma podług powszechnego mnieniania nazwisko od κλεος chwała, sława, albo κλειω chwalę-
Apolloniusz powiada, że Klio iedna z Muz wynazła historyą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>