Sample Image
Wyobraża się w postaci młodey dziewicy z głową ubraną w kwiaty, trzymaiącą papiery muzyczne. Koło niey leży flet podwóyny, który wynalazła, i wiele innych muzycznych narzędzi.
Erat o Muza poezyi liryczney i anakreontyczney; trzyma w iedney ręce lirę, a _w _drugiey smyczek.
Uwieńczona mirtem i różami; z boku ma małego Kupidynka dla pokazania tem, że iest przełożona nad poezyą opiewającą miłostki.
Urania przełożona nad Astronomiią.
Ubrana w suknię koloru lazurowego, uwieńczona gwiazdami, w iedney ręcę trzyma globus, w drugiey obręcz; przy niey lezą roz maite matematyczne narzędzia.
Polymnia przełożona nad wymową, a szczególniey nad gestami; zwyczajnie wyobrażaną bywa w białey sukni, koroną z pereł uwieńczona, berło ma w ręcę lewey, a prawe trzyma iakby
cóś opowiadała.
Nakoniec Terpsychore, Muza przełożona nad tańcami i muzyką; wyobrażaną bywa w postaci dziewczyny młodey, zabawney. i żywey.
Czoło ma girlandą uwieńczone, tańczy, lub gra na harfie.
_Marsyasz _Satyr, który pierwszy zgodził muzykę ze śpiewem, przegrywając na lirze śpiewał hymny bogom poświęcone.
Ten poszedł o zakład. z Apollinemi że go przewyższy w śpiewaniu: lecz zwyciężony, żywcem był odarty ze skóry przez mściwego bożka.
Nimfy tak opłakiwały zgon iego, że się powiększyła rzeka ich łzami: rzeka ta nosi imie tego nieszczęśliwego satyra.
_Fan _wyzwał podobnież Apollina, lecz Został zwyciężony; zgodzono się nad sąd Midasa frygii króla, który dotyla był nierozsądny, iż przeniósł gruby glos _Pana _nad niebieski
Apollina. Bożek na ukaranie dał mu ośle uszy: nieszczęśliwy w ich ukryciu nie chcąc golącemu cyrulikowi pokazał. Napróżno Midas chciał złotem okupić milczenie.
Cyrulik nie mogąc utrzymać ciężącego sekretu, wykopał dołek, i powtórzył kilkakrotnie: _Król Midas ma ośle uszy_, potem go zakopał.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>