Sample Image
Saturn, z którym się syn obszedł, podobnie iak on ze swoim oycem, udał się do Włoch, dał prawa ludziom, którzy przed tem rozproszeni byli po górach i lasach, na głos iego
zebrali się, i nauczyli się żyć szczęśliwie pod panowaniem słodkiem i spokoynem. Dał imie _Latium _krajowi, który mu służył za przyjemne schronienie.
Mówią takoż, że przemieszkiwał u Janusa króla _Latium, _który go przyjął z uszanowaniem.
Bożek dla wynagrodzenia iego uczynności, udarował go wiadomością rzeczy przeszłych i przyszłych. Dla tego to wyobrażaią Janusa z dwiema twarzami.
Xiążę ten był synem Apollina i nimfy Kreuzy. Maluią go z kluczem w iedney, a z rózeczką w drugiey ręce; dla tego że wynalazł zamki, i że był przełożony nad drogami: rózeczką.
zaś wskazywał drogę błądzącym. Stawiano mu dwanaście ołtarzów oznaczaiących miesiące w roku. Od niego miesiąc Januarius bierze swoje nazwisko.
Xiążę ten podzielił rok na dwanaście miesięcy, nauczył ludzi czci bozkiey, uprawiania roli i winnic i otaczania miast murami: dał nakoniec ludziom poznać użytek pieniędzy; za
co był po śmierci w liczbie bogów pomieszczony i uważany iako bożek pokoju.
Numa Pompiliusz wybudował mu kościół _w_ Rzymie, którego drzwi zamknięte były w czasie pokoiu, a otwarte w czasie woyny.
Święta na cześć iego nazywały się _Januales, _które odprawowano pierwszego Stycznia.
Czyniono sobie wzaiemne podarunki, mówiono tylko rzeczy takie, któreby czyniły dobrą wróżbą na resztę roku.
Zachowało się to aż do naszych czasów; iemu winniśmy bez wątpienia zwyczay dawania i odbierania powinszowań na nowy rok.
Srebrnym wiekiem nazywają ten czas,.
kiedy Saturn we Włoszech się znaydował Dobroczyńca ten wyuczył sposobu uprawnia roli, odrzucił naówczas nauralne dary, w które ziemia przedtem obfitowała, ponieważ ludzie
niemieli iuż pierwszey niewinności.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>