Sample Image
Jedni mienią ią bydź córką _nieba _i _ziemi, _drudzy Jowisza i _Dyonei; _naywiększą liczba zgadza się, że wyszła z łona morza, utworzona ze krwi płynącey z rany Celusa,
zadaney mu od własnego syna Saturna. Skoro się narodziła, zaraz ią Zefir zaniósł na wyspę Cypr, gdzie godziny podięły staranie około iey wychowania.
Posiadała taką piękność, że każdy z bogów chciał bydź iey mężem. Widzieliśmy czemu Wulkan nad innymi otrzymał pierwszeństwo.
Była ona z bogiń naymniey szacowaną.
Zdaie się, że ią czczono, chcąc poświęcić naystrasznieysze rozpusty, aby za iey przykładem; puścić się na życie rozwiązłe.
Wenus kochała bożka Marsa, z którego miała _Kupidyna _czyli _miłość. _Inne iey dz_ieci były: Pryap, Hymenus, Eneasz, trzy gracye, zabawy, śmiechy i Anteros.
_Ten, takie był synem Marsa. Wenus uważaiąc że Kupidyn, nie rósł, pytała _Temidy_, o przyczynę, która iey powiedziała: że dla tego to było, iż, nie miał towarzysza.
Skoro się _Anteros _urodził, wnet Kupido nabrał więcey siły. Wyobrażają tę dwoie dzieci wyrywaiących sobie palmę.
Zazdroszcząc _Adonisowi _młodemu strzelcowi, którego Wenus mocno kochała, Mars zesłał srogiego dzika, który zadał mu ranę śmiertelną.
Niektórzy autorowie twierdzą, że otrzymała od Prozerpiny pozwolenie, aby on przez sześć miesięcy znaydował się na ziemi, a przez drugie sześć w piekłach.
Róża pierwey biała, przeminiła się w czerwona skoro została skropiona krwią Adonisa.
Święta na cześć tego oblubieńca Wenery, wzięte od Fenicyan, odprawowały się w Atenach.
Naypierwsze damy, ubrane w żałobie, chodziły szukać iego obrazu, którego wystawiano sobie, iako pięknego młodzieńca, w kwiecie młodości umieraiacego.
Płakały i śpiewały smutne pieśni. Osmego dnia radość mieysce smutku zastępowała, ponieważ w tenczas przypominano powrót Adonisa.
Trzy gracye: _Aglae, Talia i Eufrozyne, _córki Bachusa i Wenery, są prawie nagie, trzymaiąc się za ręce, zdaią się tańczyć przyiemnie i przystoynie.
Towarzyszą zwyczaynie matce, powiększaiąc iey tryumf.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>