Sample Image

Pokochał bardzo _Psychę, _i kazał ią przenieść Zefirowi na naprzyemnieysze sce, gdzie ona długo z nim żyła, wcale go nie znaiąc..
Wenus przez zazdrość ścigała wszędzie, aż póki nie przyprawiła tę nieszczęśliwą o śmierć.
Jowisz przez wzgląd na Kupidyna, przywrócił iey życie, i udarował nieśmiertelnością.
Nie trzeba zajedno brać_ Hymena i Kupidyna.
_Bo pierwszy daleka słusznieyszy, niema łuku, ani saydaka, ani przepaski na oczach; lecz trzyma w ręku pochodnię, i uwieńczony iest różami.
MINERWA CZYLI PALLAS.
_ _
Jowisz dowiedziawszy się, ze _Metys _iego pierwsza żona, miała dać życie dziecięciu, które zczasem świat cały podniesie, niechcąc tego czekać, pożarł ią razem z
córką, którą w łonie nosiła. Wkrótce potem dręczony nieżwyczaynym bolem głowy, kazał ią sobie rozbić Wulkanowi, a wnet cała w zbroi wyszła bogini _Pallas.
_Ta była mu wielką pomocą na woynie z olbrzymami, Wyobrażaną bywa w postaci piękney, szlachetney i prostey niewiasty, łączącey powagę ze skromnością, a od wagę ze słodyczą.
Na piersiach ma _Egidę, _na którey iest głowa Meduzy. Przed sobą ma sowę i smoka. Kogut znak męztwa woiennego, iey był polecony.
Różnica między Marsem, nią, i Belloną, iest ta: pierwszy przełożony iest nad woyna w powszechności, kiedy bogini mądrości _Pallas _zatrudnia się planami, i wszystkiem tem, co
wymaga namyślenia i rozsądku. _Bellona _wtenczas ma władzę, kiedy trwa nayzaciętsza walka.
_Pallas _zowie się ieszcze _Minerwą, _w tenczas uważana iest, iako bogini sztuk pięknych.
Daleka od tego, aby ią woyna miała interessować, lubi pokóy; a drzewo oliwne, tak lube wszystkim godło pokoju, iey było poświęcone.
Kiedy Minerwa sprzeczała się z Neptunem, o zaszczyt nadania swego imienia Atenom; dwunastu starszych bogów, sędziowie tey sprzeczki dali wyrok: że to bóztwo otrzyma zwycięstwo,
które utworzy rzecz pożytecznieyszą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>