Sample Image
Obol pieniążek, wynoszący około czterech groszy polskich. Wkładano go w usta umarłym. _Przyp. Tłum._
zwiskiem _Cerber_, stróż królestwa cieniów.
Łaszczył się przychodzącym, lecz wychodzących, równie iak tych co chcieli tam przyiść za życia, pożerał.
Dusze zmarłych przyprowadzane były przed _Minosa, Eaka _i _Radamanta, _trzech sędziów surowych, których wyroki natychmiast były uskuteczniane.
_Minos _syn _Europy _i _Jowisza _panował w Krecie z naywiększą sprawiedliwością, powiadają, że wyroki, iakie on dawał, odebrał w iaskini, z którey wyszedł po ukończonych
dziesięcin latach. Po śmierci obowiązany był, przełożonym bydź nad trybunałem, gdzie ludzie umarli przychodzili, dla zdania rachunku ze swoich czynności.
Trzymał w ręku urnę zawierającą przeznaczenia wszystkich łudzi.
_Eak _syn _Jowisza i Eginy_, panował na wyspie _OEnonii_, którey potem dał imie swey matki.
Gdy zaraza umnieyszała ludność iego państwa, otrzymał od swego oyca, że mrówki w ludzi zostały przemienione: ludzie ci nazywali się _Mirmidones.
_Tak był sprawiedliwym, że Pluton dał go za towarzysza Minosowi i Rodamantowi. Ten ostatni, podobnie iak pierwszy był synem Jowisza i Europy. Panował w Lycyi.
Ci trzey sędziowie posyłali na pola_ elizeyskie _tych, którzy przez swoję cnotę zasłużyli na tę nadgrodę.
W mieysca przyjemnem, pośrzód róż, myrtów i laurów, cieszono się wszelkiemi roskoszami, bez poniesienia w tem żadnych trudów.
Każdy tam wolnym był w zabawach, które przenosił nad te, iakich w życiu doświadczał.
Wojownicy, filozofowie, urzędnicy, poeci, monarchowie i poddani, wszyscy zarówno używali wiecznego szczęścia.
Przeciwnie złoczyńcy, pogrążeni w Tartarze odbierali odpowiedną swym występkom karę. Głębokie to więzienie tak było oddalone od piekieł, iak one od niebios.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>