Sample Image

Ziemia miała takoż swoie bóztwa; na ich czele można położyć _Cererę i Bachusa_, chociaż należały do liczby dwunastu bogów. Władza innych była ograniczona.
_Pan, _syn _Daemogorgona, _był bożkiem wsi, trzód wszelkiego rodzaju, a szczególniey pasterzy.
Wyobrażają go z twarzą zagorzałą, z rogami na głowie; okryty iest owczą skórą, i ma dolna półowę ciała koźlą.
Powiadają, że przyiął ten kształt dla uniknienia ścigania olbrzyma _Tyfona.
_Trzyma w ręku flet siedmiorurkowy, zrobiony na pamiątkę nimfy _Syrynx, _która uciekając od ścigaiącego _Pana_, została przemienioną w tę roślinę, gdy iuż blizką była
poymania.
_Pan _towarzyszył_ Bachusowi _w Indyach.
Ztąd poszło owe nazwisko strachu panicznego (popłochem zwanego), (1) który bez żadney przyczyny lęka i bojaźnią wszystkich przeraża.
------------------
(1) Powiadaią, że gdy _Brennus na_ czele Gallów szedł rabować kościół delficki, Pan zesłał taki strach na iego gromadę, że bez przyczyny odstąpiła
zamiaru. N. Tłum
_Satyrowie _synowie Merkurego, były straszydła do półowy kozły, a do półowy ludzie, z rogami na głowie.
_Faunowie_, byli takoż bóztwami wieyskiemi, dosyć podobni do Satyrów, równie iak oni w lasach mieszkali.
Fauna, żona _Fauna, _za stałą swą wierność małżeńską, została przyiętą w liczbę nieśmiertelnych. Zowią ią takoż _Sentą, albo dobrą boginią.
_Otrzymawszy od męża dar proroctwa, przepowiadała kobietom rzeczy przyszłe. Te czyniły iey ofiary, od których mężczyźni byli wyłączeni.
Faunus, syn _Pikusa _przemienionego od _Cyrcey _w dzięcioła. Został przyjęty do liczby bogów wieyskich, za użyteczny wynalazek rolnictwa.
_Kanenta, _iego matka tak ubolewała nad stratą _Fikusa, że zniszczyła się zupełnie._
Zefir, zaślubił sobie _Chloris, _którey dal królestwo kwiatów.
Ta przybrała sobie imie _Flory, _i pod niem była czczoną. Jey igrzyska nazywały się _igrzyskami kwiecistemi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>