Sample Image
Bohatyr ukazał mu głowę Meduzy, i w tym momencie przemienił go w górę noszącą imię _Atlasa_, która iak powiadają, swoiemi ramionami podpierała niebiosa.
Siadłszy na _Pegaza _oswobodził _Andromedę _córkę _Cefeusza, _przywiązaną do skały na pożarcie straszydłu morskiemu.
Młoda ta xiężniczka ukarany była za swoię matkę _Kassiopę, _która tyle była śmiała, że się odważyła mianować piękniejszą od _Junony _i _Nereid.
Perseusz u_kamienował część tego straszydła, i mieczem go swoim zabił, a _Andromedę _sobie zaślubił.
_Fineusz _na czele liczney uzbrojoney gromady starał się przeszkodzić temu małżeństwu, lecz razem ze swymi towarzyszami został obrócony w kamień.
_Perseusz _gotował się do nowych wypraw, kiedy przypadkiem na publicznych igrzyskach zabił swego dziada _Akryziusa _przez niewiadomość, a dla ukarania tey nieprzewidzianey zbrodni,
przeznaczył się na wygnanie., Po śmierci umieszczony został w niebie z _Andromedą _i _Kassiopeą, _które były przemienione w konstellacye.
HERKULES.
_Alkmena _córka _Elektryona _króla Mycenów, zaślubiła _Amfitryona _z warunkiem, aby zemścił się śmierci iey brata zabitego od Telebeanów.
Kiedy len był na woynie, Jowisz w iego postaci oszukał Alkmenę i miał z niey _Herkulesa.
_
Bohatyr ten naysławnieyszym iest ze wszystkich półbożków; dzieła przez które zasłużył na nieśmiertelność tak są liczne, ie ie sądzą bydź czynnościami wielu
Herkulesów_, _lecz poetowie zmówili się związać ie razem i przypisać iemu iednemu.
W dzień narodzenia Herkulesa biły ciągle pioruny, i wiele innych oznak poprzedziło narodzenie tego syna Jowisza.
Lecz Juno przewidując wielkie przeznaczenie tego dziecka, sprawiła, że _Eutysteusz _pierwey się od niego urodził.
Kiedy _Mizyppa _i _Alkmena _były brzemienne, Jowisz przysiągł, że dziecko późniey urodzone podległe będzie urodzonemu pierwey.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>