Sample Image
Bohatyr zabił ią uderzeniem maczugi; a _Jolas _spalił iey głowy, za co na prożby Herkulesa odmłodniony został od _Hebei.
_Strzały, które bohatyr pomoczył w posoce tey hydry, sprawiały niezgojone rany. Potykając się z tym dziwotworem rozgniótł raka, zesłanego od Junony, aby go szczypał.
Żywcem złapał i ukazał Eurysteuszowi dzika niemniey strasznego, który zszedłszy z góry _Eurymante, _pustoszył przyiemne równiny Arkadyi.
Rokiem przedtem złowił W biegu ielenia z rogami złotemi, a nogami miedzianemi. Zwierze to czyniło wielkie szkody w wioskach blizkich góry _Menate.
_
Wygubił do szczętu ptaki wielkości i siły nadzwyczayney, mające dzióby i szpony żelazne, zesłane na iego zgubę przez boga Marsa: te pożerały przechodzących około ieziora
_Stymphale.
_
Nad rzeką_ Termodon _zawojował Amazonki, wojenne kobiety mieszkaiące w Scytyi, które zachowując córki do ćwiczeń woyskowych zabiiały dzieci płci męzkiey mając ie za
niedołężne.
Odmówienie iakie uczyniła ich królowa _Hippolita_, aby obrócić oręż na Herkulesa, czego żądała _Admeta, Eurystei _córka, było przyczyną tey woyny i pociągnęło spustoszenie
ich państwa.
Po zabiciu _Geryona _mającego trzy ciała, który karmił swe woły mięsem ludzkim, uwolnił ziemię od dwóch okrutnych tyranów.
Jednego _Buzyrys _syna Neptuna, a króla egipskiego poświęcającego na ofiarę wszystkich co do iego kraju przybywali, który chciał podobnież przyjąć bohatyra.
Drugiego nazwiskiem _Diomedesa _karmiącego swe konie zabitymi cudzoziemcami przybyłymi do iego kraju.
Herkules zabił go, a konie iego poruczył straży swego, przyiaciela A_bderus, _kiedy sam szedł podbiiać poddanych Diomedesa.
Powróciwszy nie znalazł młodzieńca, który zjedzionym był od koni. Wzniósł mu grobowiec, i wybudował w pobliżu miasto _Abderos.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>