Sample Image

Jowisz umieścił kozę Amalteę w liczbie konstellacyy niebieskich, z dwóma iey koźlętami, a skórą, _iey _tarczę nazwaną _Egidę _okrył.
Jowisz wynagradzając dwóm nimfom staranie, iakie miały około iego dzieciństwa, dał róg pomienioney kozy, nazwany _rogiem obfitości, _dostarczaiący wszystko to czego zażądały.
Przemienił w dyament _Celmę _męża swey mamki, za to, iż śmiał powątpiwać o iego nieśmiertelności.
Powiedzieliśmy iuż iakim sposobem Jowisz uwolnił z wiezienia rodziców, w które ich Tytanowie wtrącili, i że posadził swego oyca na tronie, z którego go potem zepchnął.
Miał siedm żon iednę po drugiey:_ Metys, Temis_, _Céres_, _Eurynomę, Mnemozynę, Latonę i Junonę.
_Metys uważana za nayrozsądnieyszą z bóstw, doradziła mu, aby Saturnowi dał pewen napóy, mocą.
którego, wyrzucił on wszystkie pożarte dzieci, zupełnie zdrowe, kamień nawet Abadir.
Jowisz stawszy się władzcą całego świata, tlał panowanowanie nad wodą Neptunowi, panowanie piekieł Plutanowi, a sobie wziął niebo z naywiększą powagą i posłuszeństwem,
iakie mu iego bracia winni byli oddawać, wraz z innemi bóstwami. Zaślubił własną swą siostrę Junonę.
W tenczas zaczął się _wiek miedziany_; zepsucie obyczaiów rozlało się po ziemi, tak, iż nie zostało nawet śladu wieku poprzedzającego.
Od dawna Jowisz odebrał ludziom wieczną wiosnę, cieszącą ich w wieku, złotym, a rok na cztery części podzielił.
Nie długo miał spokoyne panowanie, bo ziemia, chcąc zemścić się za Tytanów, którzy na poprzedzającey woynie zwyciężeni, pogrążeni byli w tartarze; porodziła olbrzymów,
okropne dziwotwory, których widok strachem przerażał. Ci stawiąc górę na górze i rzucając pod niebiosa oderwane skały i drzewa pozapalane, chcięli się dostać do nieba.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>