Sample Image
Ta, aby iśdż śpieszniey, słożyła na trawie _Archemora, _syna _Likurga, _karmionego przez siebie. Wąż przyszedł, i odebrał źycie dziecięciu.
Utworzono na cześć iego igrzyska Nemeyskie. _Tydeas _przysłany _był _od _Polynika, _aby przymusił _Eteokla _do ustąpienia korony; lecz źle tam przyjęty, kilkakroć go zwyciężył.
Napróżno starał się Eteokl różnemi go zgubić sposobami: _Tydeas_ zginął na iedney potyczce.
_Kapenes, _za bezbożność zabity został piorunem od Jowisza.
_Ewadnea _żona iego, skoczyła na stos pochłaniający zwłoki męża, i z nim się spaliła.
_O Hippomedonie, _nic zgoła nie wiemy.
_Amfiaraus _sławny wieszczek, syn Apollina i _Hypermnestry, _skrył się, aby nie póyśdź pod Teby, wiedząc, że tam zginie.
Żona iego _Erifyla _przekupiona od Połynika, odkryła schronienie męża. Kiedy_, Amfiaraus _był między woyskiem, ziemia się roztworzya i pochłonęła go z wozem i końmi.
Powiadają, że dniem przed śmiercią, kiedy się znaydował u stołu z innymi woddzami orzeł porwał iego dziryt, wyniósł w górę i upuścił, a z tego utworzyło się drzewo laurowe.
Syn iego _Alkmeon, _postanowił zemścić się śmierci oyca: zabił własną matkę, a sam ścigany i dręczony od Furyyj nędznie życia dokonał.
_Partenopeus _syn Marsa i _Menalippy _zginął także w oblężeniu Tebów.
_Adrast _przybywszy do Oyczyzny, namówił synów poległych wodzów, do zemszczenia się śmierci oyców.
Ci poszli za iego radą i zwyciężyli Tebańczyków. Nazwano ich _Epigonami, _to iest, następcami.
_Polynik _nie mogąc zrzucić z tronu brata swoiego; wyzwał go na walkę osobistą.
Zaślepieni wściekłością pozabijali ieden drugiego.
Kiedy położono ich ciała na iednem ognisku, widziana płomienie osobno gorejące, właśnie iakby nienawiść panująca między nimi za życia, zachowała się w martwych nawet
zwłokach.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>