Sample Image

_Ajax _syn _Oileusa _króla Lokrów, celował w sztuce wyrabiania dzidą; odważny, stały, lecz złośliwy i okrutny, odznaczył się szczegulniey swoją bezbożnością.
Przywiódł na pomoc Grekom, czterdzieści okrętów, i czynił im wielkie przysługi.
_Dyomed _syn _Tydeusza_, wsławił się odważnemi czynami w czasie oblężenia Troi, szczególniey zranieniem Wenery i Marsa, opiekujących się Trojańczykaini.
Wszedł z U_lissesem _do miasta, wziął _Palladium_, który im wydała _Teano żona Antenora.
_
_Palladium _był to posąg Minerwy, zdziałany od _Abarysa _Scytyiczyka z kości _Pelopsa; _przedał go Trojańczykom wywodząc iego początek z nieba.
Ci, sądząc że_ _przeznaczenie państwa zależało no. posiadaniu iego, strzegli w Cytadelli.
_Ullisses _syn _Laerta i Antyklei _był królem Itaki i Dulichium.
Aby nie póyśdź na oblężenie Troi, powiadał, ie utracił rozsądek.
Kiedy pracował niedaleko brzegów morsa, _Palamed _syn _Naupliusa _króla Eubei, położył _Telemaka _dzieckiem naówczas będącego, pod pług orzącego oyca, który niechcąc
uszkodzić synowi, odchylił go na bok; przez co dał poznać, że, utrata iego rozsądku była tylko oszukaństwem.
Tego podeyścia nie darował _Palamedawi: _bo pod czas oblężenia, schował pod iego namiotem wielką summę pieniędzy_, _powiadając, że one dane były Palemodowi od Trojańczyków,
aby zdradził Greków_; _a ten niewinnie. kamieńmi zarzucony został. On to, iak. powiadają, wynalazł grę szachów, i kostek, równie iak cale i miary.
_Kalchas _sławny wieszczek, wyrocznią byt Greków, pod czas całego oblężenia. Umarł potem strapiony, nie mogąc wróżyć _Mopsusowi, _kiedy inny wieszczek potrafił to wykonać.
_Machaon _i _Podalir _synowie _Eskulapa, _naypierwszymi byli lekarzami Greków. Oba poumierali przed wzięciem Troi.
Wspominają ieszcze między naysławnieyszymi wodzami, _Idomenesa _króla Kreteńskiego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>