Sample Image
Na ich czele szedł _Porphyrion _i _Alcyoneus, _straszny _Enceald, Polybot, Eurytus_, _Pallas, Briareusz _sto ramion i pięćdziesiąt głów maiący; synowie starego _Aloeusa_, _Othus i
Ephialte_, którzy co miesiąc dziewięcią calami podrastali.
Wspomagany od dwóch swoich braci i innych bóztw, Jowisz odepchnął na iego zgubę sprzysiężonych nieprzyiaciół, których usiłowania podwajały się W miarę siły odpychaiącey.
_Porphyrion _padł pod ciosem Herkulesa, który _Eurytusa _zgruchotał swą dębową maczugą.
Al_cynous _zginął, rzucony od Minerwy za okrąg xięzyca; ta sama bogini okrywała się skórą olbrzyma _Pallasa, _którego imię przybrała na pamiątko swego zwycięztwa.
_Polybot _ścigany od_ Neptuna, zawalony na resztę został częścią wyspy Koss_, na którey daremnie szukał schronienia.
_Briareusz _uniknął śmierci, a straszny _Encelad _przywalony został górą Etną, gdzie ieszcze oddycha, dla przestrachu śmiertelnych, przez dymy i ognie ciągle mu z gęby
buchaiące, i z trudnością się przewraca, chcąc uwolnić się z pod tego ciężaru, przez co sprawuje trzęsienia ziemi, których zawsze Sycylia doświadcza.
_Othus _i _Ephialte _zraniwszy Marsa, zabici zostali strzałami Dyany i Apollina.
Osieł_ Sylena _przyczynił się takoż do klęski olbrzymom zadaney: bo nyrzawszy te straszydła tak się przeląkł, iż począł ryczeć z całey mocy.
Nieprzyiaciele rozumiejąc, że ten głos pochodził od iakiego strasznego źwierza udali się do ucieczki.
Już bogowie cieszyli się ze zwycięztwa, kiedy Tytek rozgniewana przez stratę swoich dzieci; porodziła olbrzyma _Tyfoe, _strasznieyszego niż wszyscy iego bracia pospołu.
Nad, szerokiemi iego barkami wznosiło się sio głów wężowych, wysuwających obmierzłe ięzyki.
Oczy tych strasznych głów miotały ogniste spoyrzenia, których wytrzymać nie można było.
Na widok tego straszydła, i innych olbrzymów, którzy się w pierwszey potyczce ucieczką ratowali, wszyscy bogowie zalęknieni, uciekli do Egiptu, gdzie się kryli pod postaciami
rozmaitych zwierząt.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>