Sample Image

Zwyciężcy Trojanów Grecy podobnież iak i zwyciężeni byli nieszczęśliwymi i mało spokoynymi w swych państwach.
_Agamemnon _na pierwszym wstępie do swojego pałacu zabity został od _Egista_, który uwiódł ran żonę _Klytemnestrę.
Kassandra _dostała się w niewolą, a przewidując czekające ią nieszczęścia, życie sobie odjęła.
_Orestes _zemścił się śmierci oyca, odebrawszy życie _Egistowi i Klitemnestrze, _za poradą _Elektry _swey siostry — Po ich śmierci Orestes nie miał więcey spokoyności; furye
dręczyły go bezustannie, a cień zabitey matki ścigał go wszędzie. Wyrocznia kazała mu udać się do Taurydy, dla oczyszczenia się ze zbrodni.
Przebywając Epir, zabił _Pyrrusa _chcąc mu unieść _Hermionę, która iśdź z nim nie chciała.
Pilad _iego przyjaciel był mu nieodstępnym, a obadwa wyrzuceni przez rozbicie okrętu, na brzegi Taurydy_, _byli zatrzymani i przywiedzeni przed _Toasa _króla owego kraju.
Xiąże ten wiedząc, że ieden z nich był Orestem, przeznaczył go na ofiarę w świątyni Dyany.
W tenczas wszczęła się między tymi przyjaciołami szlachetna sprzeczka, w klórey każdy z nich mienił się Orestesem.
Rzucano losy, a ten padł na prawdziwego Oresta, który przeznaczony został na ofiarę.
Lecz w punkcie, kiedy _Efigenija _naywyższa kapłanka Dyany zmierzyła już puginał, aby w łonie Oresta utopić, poznała w nim brata po tych słowach: _siosiro moja Ifigeniio!
tyźeśto była Aulidzie zabitą: na ofiarę! _Kapłanka odłożyła ofiarę na inny czas; a Orestes przy pomocy Pilada, zabił Toasa, i unieśli razem posąg Dyany.
Od owego momentu furye dręczyć go przestały. Powiadają, umarł ukąszony od żmii.
ULISSES.
_Ulisses _był iednym z Xiążąt greckich, którzy doświadczyli naywiększych nieszczęść po zburzeniu Troi. Błąkał się przez lat dziesięć, nie mogąc trafić do Oyczyzny.
Po rozbiciu się przypłynął na wyspę _Cyrcei, _z którey miał syna imieniem _Telegona.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>