Sample Image
Monarcha ten naypięknieysze miał ogrody, których imie dotychczas iest sławne. Dał mu okręt, na którym szczęśliwie przybył do Itaki.
Przebył wiele innych niebezpieczeństw, i u_ Lotofagów, _tak zwanych od drzewa _lotos, _którego owoce miały tę własność, że iedzący one, zapominali o swoiey oyczyźnie, i u
_Lestrigonów, _karmiących się ciałem ludzkiem; nakoniec, kiedy iego towarzysze pozabijali wołów poświęconych _Słońcu.
_
Za powrótem swoim do ojczyzny, od nikogo nie był poznanym, stary tylko pies _Argus _z radości zdech przy iego nogach: stara takoż iego mamka _Eryklea _poznła go_; _ta nie mogła
się uleczyć od rany zadaney sobie od srogiego dziką; Uyrzał _Penelopę, _lecz nie mógł dóyśdź do niey, gdyż była otoczona wielką liczbą ubiegających się o iey rękę.
Zaślubił ią sobie przed woyna ieszcze Trojańską. Jego teść _Ikarius _wszelkiego dokładał starania, aby przy nim została. Kiedy zięć pojechał iuz z żoną, on dopędził ich.
Ulisses zostawił Penolopie do wyboru, póyśdź z mężem, lub zostać przy oycu, Xiężna za całą odpowiedź spuściła tylko zasłonę.
Wtedy oyciec pozwolił iey iechać _z mę_-
żem, a w tem mieyscu kazał wystawić świątynię _Wstydu.
_
Podczas niebytności Ulissesa, o którego śmierci nie powątpiwano, niespokoyna Penelopa, przyobiecała uczynić wybór miedzy xiążętami o iey rękę starającymi się, wtenczas,
kiedy ukończy haftować sztukę materyi: lecz psuła w nocy to, co we dnie zrosiła.
Nakoniec Ulisses stanął przede drzwiami pałacu przebrany za żebraka, gdzie go nie poznano przy pomocy Minerwy.
Biedak ieden nazwiskiem _Irus _niechciał mu mieysca ustąpić, a sądząc, że ze starcem miał sprawę, wyzwał go; lecz UIisses zgruchotał mu czaszkę, i zajął mieysce.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>