Sample Image
Zobaczywszy się z żoną, nie poznany od niey uwiadomił o powrócie Ullissesa, i namówił, aby położyła warunek starajacym się o iey rękę: iż temu ią odda, który potrafi
napiąć łuk Ulissesa. Nikt tego nie mógł uczynić, kiedy król Itaki z łatwością uczynił zadosyć położonemu warunkowi, i rywalów strzałami pozabijał.
Był wspomagany od Eu_mesa i Telemaka: _Młody, ten xiążę, wiedziony od Minerwy, w postaci _Mentora, _długo szukał oyca, nie mogąc znaleśdź.
Ulisses nayokrutniey ukarał_ Melantiusa._
iednego ze swych niewolników, który starał się o rękę Penelopy.
Spokoyny posiadacz własnego państwa Ulisses nie mógł uniknąć przepowiedzianej śmierci.
_Telegon _syn iego, chciał przyiśdź do domu oyca, lecz go straż pałacowa nie wpuszczała do śrzodka, przez co uczyniło się niejakie zamięszanie.
Ulises wyszedł w celu uspokojenia tego, lecz poległ od strały Telegona.
Co się tycze innych wodzów greckich, ci nie więcey szczęśliwi, doświadczyli rozmaitych odmian niestałego losu.
Z dwóch _Ajaxów, _ieden _syn Telamona _zabił się z rozpaczy, kiedy Ulisses objął woyska Achilla, i przemieniony był w hyacynt, a podług innych w kwiat, na którym mają bydź
litery A. J.
Drugi _Ajax _znany ze swey bezbożności, niemniey iak z zasług, gwałt zadał _Kassandrze _w świątyni Minerwy.
Bogini ta prosiła Neptuna, aby zesłał gwałtowną burzę: Ajax skrył się pod skałą, mówiąc: _tutaj ukryty nie dbam na bogów.
_Neptun zagniewany, uderzył o skałę trójzębem, i zrzucił do morza.
_Idomenes _król Kreteński widząc okręt swóy blizkim, zguby, obiecał poświęcić Neptunowi na ofiarę pierwszego, który się mu na brzegu ukaże.
Żałował potem ślubu tak nierozmyślnego: gdyż własny iego syn pierwszy się ukazał.
Zabił go na ofiarę: za co wygnany od swoich poddanych, poszedł zakładać nowe w Kalabryi państwo, gdzie mieszkał spokoynie.
_Menelas _odzyskawszy _Helenę_ wrócił do Sparty, i umarł wnet po swojem przybyciu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>